De Toneelbijbel

Aangrijpende verhalen uit het Evangelie getrouw vormgegeven in dialogen
De Toneelbijbel

De basis van De Toneelbijbel is de synopsis van de vier Evangeliën volgens Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. In de synopsis worden de verhaallijnen samengesmolten tot een enkele verhaallijn die alle elementen bevat uit de afzonderlijke Evangeliën en die uit overlappende verhaallijnen degene kiest die het meest geschikt is voor dramatisering. Zowat alle dialogen zijn reeds uitgeschreven door de evangelisten, dus de omzetting naar toneel is rechttoe-rechtaan en het resultaat is een toneelscript dat haast helemaal is samengesteld uit letterlijke bijbelfragmenten. De publicatie geeft bij elk element van de dialoog en bij elke regieaanwijzing de referentie naar de brontekst.

De toneelbewerking van het Evangelie is niet bedoeld om uit te voeren voor groot publiek, maar aarzel niet om bij gelegenheid samen met de kinderen thuis, in de catechesegroep of in de klas een of meerdere bedrijven uit te voeren om het bijbelverhaal wat leven in te blazen. Of neem het stuk zelf bij de hand als alternatieve bijbellezing!


INHOUD : HET GEBOORTEVERHAAL ⋅ HET DOOPSEL VAN JEZUS ⋅ DE BEKORING VAN JEZUS ⋅ DE LEERLINGEN VAN JOHANNES ⋅ JEZUS EN DE SAMARITAANSE VROUW ⋅ DE KNECHT VAN DE HONDERDMAN ⋅ STORM OP HET MEER EN GENEZING VAN EEN BEZETENE ⋅ JEZUS EN DE OVERSPELIGE VROUW ⋅ DE VERLOREN ZOON ⋅ DE PARABEL VAN LAZARUS EN DE RIJKE MAN ⋅ HET KONINKRIJK GODS ⋅ DE TALENTEN ⋅ DE OPWEKKING VAN LAZARUS ⋅ DE GEDAANTEVERANDERING ⋅ HET LIJDEN EN STERVEN VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS ⋅ DE VERRIJZENIS VAN JEZUS

Het boek bestellen

Het boek kan je enkel online bestellen. Het is een non-profit-project, dus je betaalt alleen drukkosten en verzending. Enkele voorproefjes vind je verderop.

Print

De Toneelbijbel, 114 blz., 21x27,9 cm, prijs inc. verzending

100 procent bijbelgetrouw!

De evangelisten hanteren een dramatische schrijfstijl. Daarmee bedoel ik niet dat ze sensatie zoeken, want zelfs het diepste lijden of de grootste wonderen worden met dezelfde zakelijkheid benaderd. Wel is het Evangelie doorspekt met dialogen, zodat het haast een woordelijk verslag lijkt.

Op basis van een synopsis van de Evangeliën, is een selectie gemaakt van de dialogen, die in al hun details en op een bijbelgetrouwe manier als toneelscript gepresenteerd worden. Hoewel het resultaat tekstueel 100% bijbelvast is, verrast het hoe geladen het drama zich voltrekt.

Elk vers in het toneelstuk gaat vergezeld van een verwijzing naar het oorspronkelijke bijbelvers. Trek het zelf maar na!

Download het toneelstuk van de storm op het meer

Een andere manier van bijbellezen

Voorlezen uit de Bijbel aan kinderen kan dankbaar zijn, maar je moet het een beetje op hun niveau brengen. Niet dat je teksten en verhalen moet vereenvoudigen, of er ‘leuke’ dingen bij moet fantaseren, tot er niets meer van overschiet, want dat je een kind niet zou mogen uitdagen, is een absurd idee. Als er een moeilijk woord of een rare wending in het verhaal komt, dan leg je het gewoon uit, toch? Je kind kan er wat van opsteken, en jij ook! En dat je sommige dingen niet kan uitleggen, dat hoort er ook bij. Mysterie, weet je wel? Kinderen kunnen daar nogal goed mee overweg.

Een verhaal op het niveau van een kind brengen, betekent de inleving verhogen. Dat kan door te lezen met voldoende intonatie, maar beter nog, door een rollenspel van te maken. Grote stukken van het Evangelie zijn uitgeschreven dialogen. Daar maak je in een wip een toneelstukje van. Het is niet de bedoeling dat de stukken gebracht worden als een toneel, helemaal van buiten gestudeerd en voor een publiek. Het is al heel bruikbaar als je gewoon de rollen verdeelt en iedereen zijn stuk laat lezen, eventueel met een beetje kostumering en enkele rekwisieten, ’s avonds thuis voor het slapengaan, in plaats van een sprookje, of in de klas of tijdens de catechese.

Download het toneel van de parabel van de talenten en het vervolg van de eschatologische rede uit Mattheus hoofdstuk 25

Synopsis van de Evangeliën

Als de evangelisten het leven van Christus beschrijven, doen ze dat vol vuur. Ze halen elk eigen herinneringen naar boven over specifieke details of over personen die er volgens hen een belangrijke rol in speelden. Daarom lijkt het soms alsof er veel tegenstrijdigheden in de Evangeliën zitten, maar het omgekeerde is waar: in de verscheidenheid van de vertellingen kan je de volle werkelijkheid van Christus’ levensverhaal ontdekken.

De Toneelbijbel is gebaseerd op een synopsis van de verhalen die in verschillende Evangeliën met telkens andere details verteld worden. Zo krijg je een nieuwe versie van het verhaal met alle details die de verschillende evangelisten konden oprakelen. Ik heb dat geleerd van paus Benedictus XVI, die deed dat ook in zijn Jezustrilogie. Ik weet wel dat het haar van historisch-kritische exegeten nu overeind gaat staan, maar dat trek ik me niet aan.

Download een toneel dat is samengesteld uit een selectie van de meest sprekende dialogen uit de Evangeliën die betrekking hebben op de komst van het Koninkrijk van God

Geloven Leren

De meeste toneelstukjes uit De Toneelbijbel verschenen reeds op de blog Geloven Leren. Die bevat opinie en tools voor de katholieke gelovige.

Op de blog kan je onder sectie Bijbeltoneel de afzonderlijke toneelstukjes van het boek als PDF downloaden. Kijk gerust eens rond, Geloven Leren heeft nog veel meer te bieden!